Od devatenáctého století se v medicíně používá ozónová terapie v nejrůznějších formách. Přes tuto dlouhou dobu ještě nejsou kompletně vyzkoumána přesná spektra účinků.
Ozón ničí viry, zárodky, bakterie a plísně. Ozón se spojuje s existujícími nenasycenými mastnými kyselinami a tvoří biologicky aktivní skupiny ozonidů, které vyvíjí oxidační účinek na buněčný obal bakterií. Dobré buňky nejsou poškozovány. Zcela naopak obdrží velmi dobrou energetickou výživu. Ozón je druh super kyslíku, který působí nejenom sterilizačně, nýbrž také iniciuje látkovou výměnu a prokrvování.
Někteří všeobecní lékaři používají tyto metody již úspěšně při ošetřování závažných poruch léčení ran. Ozón je dobrou alternativní medicínou pro antibiotika. Protože se v dnešní době předepisují antibiotika již při malé známce výskytu bakteriologického infektu, vyvíjí tělo časem rezistenci proti těmto prostředkům. Proti nové formě terapie nejsou známy dosud žádné odolnosti.

 

Všeobecné účinky ozónu

·      Zabíjí bakterie, viry a plísně.

·      Působí podpůrně prostřednictvím krevní a látkové výměny.

·      Iniciuje imunitní systém a krvetvorbu.

·      Zadržuje volné radikály a aktivuje vlastní tělesné antioxidanty.

 

 

Ozónová terapie je stále více poptávána v medicinské oblasti.

 

Má ale také jiné použití:

·      Úprava vody na plovárnách by nebyla  bez ozónu již myslitelná. Voda, která se zpracovává na plovárně bez ozónu,  je považována za pochybnou.

·      Skleníky ozon používají k tomu, aby udrželi UV záření jednotné.

·      Ve farmaceutickém průmyslu slouží k tomu, aby farmaceutika udržela konečný chemický stav.

·      Plnící automaty v lahvárenském průmyslu jej používají, aby zničily baktérie na hrdlech lahví.

·      Ozón se používá již 100 let k úpravě pitné vody

 

Co je ozón?


Abychom pochopili, co je ozon, měli bychom začít s kyslíkem. Kyslík je životně důležitým prvkem. Bez kyslíku nemůžeme přežít déle než několik minut. Je známo, že tělesné buňky jsou závislé na kyslíku. Devadesát procent energie těla je vytvořeno kyslíkem přes aerobní metabolismus. Správné a adekvátní okysličení těla je jediný způsob, jak zlepšit zdraví a zpomalit proces stárnutí.

Takže, ozon je plyn který se skládá ze tří atomů kyslíku (O3). V přírodě ozon vzniká působením ultrafialových paprsků ve stratosféře, kde vytváří ochranný filtr proti UV záření, také vzniká při elektrických výbojích v bouřce působením blesku a fotochemickou reakcí výfukových plynů. Uměle je vyráběn přístroji, kterým říkáme generátory ozonu.

Po bouřce každý z nás pocítí zvláštní vůni a vnímá čistotu ovzduší. Příroda pookřeje a člověk se cítí lépe, uvolněně. Prostředí prosytil ozón, plyn s charakteristickou vůní. Tyto příznivé podmínky způsobila tříatomová molekula kyslíku - ozón, chemický vzorec O3, který byl objeven již roku 1785. Jde o bezbarvý plyn velmi nestabilní s rychlým rozkladem. Jeho zkoumáním se prokázaly vynikající účinky působení ozónu na lidský organismus se schopností likvidovat viry, bakterie a plísně. Biochemicky působí při poruchách imunity, příznivě ovlivňuje prokrvení organismu. Uvolňuje energii a přispívá k regeneraci stavu při fyzickém i psychickém vyčerpání. Působení ozonu na lidský organizmus vychází z účinků, které jsou dostatečně známy laboratorními studiemi a ověřeny klinickými zkouškami.

 

Vliv ozonu, aktivního kyslíku na lidský organismus

Zdravý lidský organismus představuje správnou činnost celého komplexu buněčných systémů. Správná činnost těchto buněčných systémů je závislá na správné činnosti jednotlivých buněk. Je známo, že buňky našeho organismu jsou poškozovány stresem, znečistěným prostředím, výživou, nemocemi a mnoha dalšími faktory. U poškozených buněk dochází ke změně enzymových mechanismů zodpovědných za energetické systémy a ochranné mechanismy před přemírou oxidace a volnými radikály na buněčné úrovni. Nejúčinnější likvidací těchto problémů je stimulace a obnova přirozených enzymových mechanismů na buněčné úrovni. Likvidace těchto problémů náhradou přirozenými nebo syntetickými vitamíny, antioxidanty, enzymy nebo koenzymy mnohdy vede ke zhoršení přirozeného enzymového buněčného cyklu.

 

Historie využívání ozonu v léčebné praxi u nás i ve světě

 

Tříatomová molekula kyslíku byla objevena roku 1785. Roku 1840 byl tento plyn pojmenován podle řeckého slova ozein - vydávat vůni - ozón. Od roku 1857 se datuje vznik prvních ozónových generátorů. Jako antiseptikum ho poprvé vyzkoušel už v roce 1915 A. Wolff. K terapeutickému využití dochází po roce 1916, kdy byl zkonstruován první lékařský generátor ozonu. V Německu už v r.1940 vzniká první učebnice ozonoterapie, následuje vznik německé Lékařské společnosti pro ozonoterapii a tím získává tato forma léčby i medicínskou záštitu. Roku 1972 byla založena mezinárodní lékařská společnost pro ozonovou terapii. Další rozvoj umožnily dlouhodobé poznatky z aplikace, teoretické vysvětlení účinku ozonu na molekulární úrovni a v neposlední řadě také hledání nových léčebných postupů k likvidaci rezistentních virů, bakterií a plísní, protože nám zbraně proti nim ubývají. Dnes existuje „International ozone association“ Internacionální ozonová asociace, která mezinárodně využití ozonu v medicíně garantuje. U nás v republice je pouze sedm pracovišť, zatímco v Německu provádí ozonoterapii kolem 4000 zařízení. Britská královna matka s nadsázkou říká, že tato procedura jí zajistí věčné mládí. Za elixír mládí tuto proceduru nemáme, ale pravda je, že na základě zpětné vazby jsme získali informace od pacientů, že ozonoterapie přispěla ke zkvalitnění jejich života.

 

Jaké vlastnosti ozonu jsou využitelné v medicíně?

Ozon oxidačními procesy likviduje vysokomolekulární sloučeniny, chlorované bifenyly, kyanidy, fenoly a řadu dalších škodlivých látek. Dále přispívá k aktivaci enzymů, které se podílejí na odbourávání peroxidových a kyslíkových radikálů a tím se výrazně zvyšuje účinek tzv.zametačů volných radikálů. Baktericidní, virucidní a antimykotické účinky ozonu se již ve světě běžně využívají u infekčních a zánětlivých onemocnění, ke sterilizaci krevních konzerv a ve farmaceutickém průmyslu. V literatuře se uvádí i schopnost ozonu deaktivovat karcinogeny. Po aplikaci ozonu se zlepšují průtokové vlastnosti krve, proto se velmi dobře využívá při poruše prokrvení mozku, srdce a končetin, včetně diabetických angiopatií. Dochází ke změně vazby kyslíku na hemoglobin, aktivují se biochemické procesy na mitochondriálních membránách a posiluje se také imunitní systém.

Indikační oblast v léčebné praxi

Chirurgie, ortopedie, neurologie, rehabilitace, léčba bolesti, infekční medicína, stomatologie, kardiologie, urologie, gynekologie, onkologie, diabetologie, dermatologie, imunologie, geriatrie, sportovní medicína.

Ozon působí skoro na všechno

Ozón má díky svým vlastnostem široké spektrum pozitivních účinků. Podporuje prokrvení všech tkání včetně mozku a periferních nervů, působí baktericidně, fungicidně a virucidně a i při infekcích chronických a nitrobuněčných. Jeho vlastnosti lze využít u autoimunních poruch, alergií, onkologických pacientů a stavů fyzického a psychického vyčerpání.
Ozón je desetkrát silnější okysličovadlo než kyslík a vzhledem k tomu okysličuje mnohé látky v běžných podmínkách na kyslík netečné. Plynná směs ozónu a kyslíku v nízkých i vysokých koncentracích pozitivně ovlivňuje prokrvení tkání, rozrušuje bakterie, viry a plísně, významným způsobem pozitivně ovlivňuje imunitní a nervový systém a dodává buňkám velké množství energie. Ozónovou terapii je možné využívat v kosmetice, při tvorbě vrásek, obnově pružnosti a trudovitosti pokožky, celulitidě. Zajímavé je použití v ošetřovaní ran, popálenin. I v tomto případě proceduru ozónem můžeme úspěšně kombinovat s používáním vitamínů, antioxidantů, koenzymu Q1O, nebo kompletní nabídkou ozonové kosmetiky.

 

 

Co je regenerační ozónová terapie?

 

 
  • Ozon účinkuje proti patogenům - usmrcuje bakterie a plísně, sterilizuje viry, oxiduje škodlivé toxiny

  • Ozon aplikovaný v předepsaném množství je považován za jeden z nejsilnějších a nejúčinnějších detoxikačních prostředků

  • Ozon je hygienický a během každé procedury dochází k pročištění celého těla jak zevnitř, tak zvenku

  • Zvyšuje množství kyslíku v krvi a jeho metabolizaci na buněčné úrovni - účinek proti stárnutí, zkrášlující účinek, zlepšení vzhledu pleti, dobití energie, zvýšení imunity

  • Zvyšuje produkci a činnost červených i bílých krvinek

  • Podporuje nárůst srdeční frekvence - zrychlení krevního oběhu

  • Snižuje svalové napětí - snížení akumulace kyseliny mléčné

  • Během každé procedury dojde ke spálení až 600 kalorií bez jakéhokoli cvičení!

 

 

Specifika působení ozonu

Ozon (O3) je bezbarvý plyn s charakteristickým zápachem. Jeho molekula je tvořena třemi atomy kyslíku. Je desetkrát lépe rozpustný ve vodě než kyslík (02), takže při lokálním podání snáze proniká do tkání, kde se poměrně rychle rozkládá. Vzniklý kyslík a energie, uvolněné při tomto procesu, jsou přímo využitelné pro buněčné reakce tkání. Kromě dezinfekčního účinku tak podání ozonu pomáhá nastartovat hojivý proces. Po lokálním podání ozonu jsou zaznamenány známky lepšího prokrvení tkání.

Podle údajů z literatury ozon zlepšuje průtokové vlastnosti červených krvinek, odstraňuje jejich řetízkování, zlepšuje flexibilitu, zvětšuje jejich plochu a tím mohou přenést více kyslíku do periférie. Dochází k aktivaci enzymů, které se podílí na odbourávání peroxidů a radikálů. Ozon také upravuje nitrobuněčné dýchání.


 

Zlepšení krevního oběhu

Ozón redukuje shlukování červených krvinek a obnovuje jejich pružnost a schopnost nést kyslík. Zvyšuje se tlak kyslíku v artériích a snižuje se viskozita, což vede k lepšímu okysličení tkání. Dále ozón okysličuje krevní destičky a umožňuje odstraňování produktů rozpadu.

 

 

Ozon působí skoro na všechno

Ozón má díky svým vlastnostem široké spektrum pozitivních účinků. Podporuje prokrvení všech tkání včetně mozku a periferních nervů, působí baktericidně, fungicidně a virucidně a i při infekcích chronických a nitrobuněčných. Jeho vlastnosti lze využít u autoimunních poruch, alergií, onkologických pacientů a stavů fyzického a psychického vyčerpání.
Ozón je desetkrát silnější okysličovadlo než kyslík a vzhledem k tomu okysličuje mnohé látky v běžných podmínkách na kyslík netečné. Plynná směs ozónu a kyslíku v nízkých i vysokých koncentracích pozitivně ovlivňuje prokrvení tkání, rozrušuje bakterie, viry a plísně, významným způsobem pozitivně ovlivňuje imunitní a nervový systém a dodává buňkám velké množství energie. Ozónovou terapii je možné využívat v kosmetice, při tvorbě vrásek, obnově pružnosti a trudovitosti pokožky, celulitidě. Zajímavé je použití v ošetřovaní ran, popálenin. I v tomto případě proceduru ozónem můžeme úspěšně kombinovat s používáním vitamínů, antioxidantů, koenzymu Q1O, nebo kompletní nabídkou ozonové kosmetiky.

Kontraindikace terapie ozonem

Ozonoterapie není vhodná při:

·         akutních orgánových krváceních pro možné zhoršení krvácení

·         nezaléčených poruchách funkce štítné žlázy (aktivní hypertyreózou)

·         neléčeném vysokém krevním tlaku

·         akutní intoxikaci alkoholem

·         akutním infarktu myokardu

·         graviditě

·         akutních horečnatých a septických stavech

 

 

 

 

100 léčivých účinků ozónu

 

1.      Zlepšuje krevní oběh

2.      Zlepšuje buněčnou výživu organismu

3.      Zvyšuje hladinu energie

4.      Posiluje imunitu

5.      Čistí pokožku

6.      Okysličuje hemoglobin

7.      Neutralizuje kyseliny

8.      Detoxikuje játra

9.      Zabíjí parazity

10.  Bojuje se syndromem  chronické únavy

11.  Eliminuje závratě

12.  Čistí krev

13.  Zmírňuje bolesti  svalů

14.  Posiluje a formuje svaly

15.  Bojuje proti depresi

16.  Neutralizuje žaludeční kyselinu

17.  Snižuje celkovou tělesnou slabost

18.  Pomáhá při ztrátě paměti

19.  Posiluje imunitní systém

20.  Pomáhá odstranit bronchitidu a dýchací problémy

21.  Brání tvorbě nádorů

22.  Rozkládá nebezpečné bakterie

23.  Zvyšuje vitalitu buněk

24.  Zvyšuje energii

25.  Bojuje s virem chřipky

26.  Zmírňuje stres

27.  Spaluje tuk

28.  Chrání před mrtvicí

29.  Sterilizuje viry

30.  Zlepšuje krevní oběh

31.  Urychluje hojení jizev

32.  Zlepšuje trávení

33.  Zlepšuje práci mozku – zvyšuje paměť

34.  Pomáhá odstranit zahlenění

35.  Ničí  Candidu

36.  Zlepšuje činnost srdce

37.  Bojuje s infekcemi

38.  Zabraňuje nebezpečí náhlého infarktu

39.  Zabíjí bakterie

40.  Pomáhá při bolestech v krku

41.  Pomáhá zlepšit bdělost

42.  Prevence nachlazení

43.  Zastavuje růst rakovinných buněk

44.  Neutralizuje zvýšenou agresivitu

45.  Zklidňuje nervy

46.  Urychluje proces uzdravení po nemoci

47.  Oxiduje jedy

48.  Urychluje odbourávání cholesterolu

49.  Eliminuje nahromadění kyseliny mléčné

50.  Podporuje rychlé zotavení po sportovní zátěži

51.      Zlepšuje vstřebávání vitamínů

52.      Zlepšuje vstřebávání minerálů

53.      Ničí škodlivé mikroorganismy

54.      Účinkuje proti patogenům

55.      Podporuje vyrovnávání acidobazické rovnováhy

56.      Eliminuje stres

57.      Zlepšuje vstřebávání aminokyselin

58.      Okysličuje buňky slinivky břišní

59.      Zabíjí patogenní bakterie tlustého střeva

60.  Pomáhá spalovat sacharidy

61.  Zvyšuje efektivitu v práci

62.  Zlepšuje koncentraci

63.  Zlepšuje náladu

64.  Okysličuje buňky sleziny

65.  Zlepšuje mentální a psychickou stabilitu

66.  Urychluje metabolismus

67.  Čistí lymfatický systém

68.  Zabraňuje degenerativním onemocněním

69.  Zabraňuje předčasnému stárnutí

70.  Reguluje srdeční tep

71.  Zabraňuje vzniku gangrény

72.  Zabraňuje onemocnění periferních cév

73.  Zadržuje volné radikály a aktivuje vlastní tělesné antioxidanty

74.  Zabíjí herpes

75.  Zabíjí červy

76.  Bojuje s onemocněním plicní emfyzém

77.  Brání rozvoji angíny

78.  Zabraňuje vzniku šindele

79.  Zabraňuje vzniku vyrážky

80.  Zabraňuje rozvoji astmatu

81.  Zabraňuje Lymeské nemoci

82.  Ničí parazitární infekce

83.  Ničí onemocnění fibromyalgie

84.  Brání rozvoji onemocnění  Epstein Barr

85.  Zabraňuje cefalalgiím

86.  Zabraňuje abnormálnímu srdečnímu rytmu

87.  Pomáhá při otravách těžkými kovy

88.  Zabraňuje vzniku alergií

89.  Neutralizuje toxiny v životním prostředí

90.  Zabraňuje Alzheimerově chorobě

91.  Zabraňuje zácpě

92.  Zabraňuje nervovým onemocněním

93.  Zabraňuje gastrointestinálním poruchám (poruchy žaludku, střev)

94.  Zabraňuje roztroušené skleróze

95.  Obnovuje hladkost a pružnost pokožky – zvyšuje elasticitu pokožky

96.  Pomáhá při léčbě celulitidy

97.  Zmírňuje stres a úzkost , podporuje pocit pohody

98.  Léčba strií po těhotenství a obezitě

99.  Čistí vzduch

100.  Ozon se používá k čištění pitné vody po dobu 100 let!

 

 

 

 

Яндекс.Метрика