HOCATT

Hyperthermic Ozone and Carbonic Acid Transdermal Therapy 

 

Hypertermická transdermální terapie ozónem a kyselinou uhličitou

 

 

 

Tato terapeutická multifunkční ozónová komora je nejpokročilejší, nejkomplexnější, nejefektivnější a nejbezpečnější terapií. HOCATT terapie není určena pouze pro pacienty, ale také pro běžné osoby.

 

Prvky komory HOCATT jsou nejpokročilejším transdermálním zdravotnickým vybavením všech dob.

 

 

 • CO2/ terapie oxidem uhličitým
 • Ozónová terapie (Transdermální)
 • PEMF terapie (Pulzní Elektromagnetické pole)
 • Elektroterapie
 • Kyslíková terapie (EWOT)
 • Ultrazvuková kavitace
 • Ultrafialová terapie
 • Terapie kyslíkovou párou
 • Bylinná/Aroma terapie  
 • Terapie fotonovým světlem a spektrem
 • Terapie infračerveným zářením
 • Parní sauna / Hydroterapie

 

 

 

 

 

 

 

Komora HOCATT zahrnuje následující teraupetické formy:

 

Ozón v kyslíku


Přívod ze dvou samostatných generátorů ozónů s nastavitelným průtokem, jedním pro parní lázeň a druhým pro systemické nebo povrchové aplikace. Ozón se rozpouští v kožním mazu na horní straně stratum corneum a okamžitě reaguje s polynenasycenými mastnými kyselinami (PUSFA) a vytváří peroxidy vodíků “H2O2” a tukové oxidační produkty “LOP”. Tyto složky mohou být částečně absorbovány a přechází kožní bariérou působením intenzivní vazodilatace způsobené teplem, vlhkostí a kyselinou uhličitou. Lymfatické i cévní kapiláry mohou rychle zanést H2O2 a LOP do hlavního oběhu. Toto vede k řízenému procesu oxidace stimulujícímu antioxidační enzymy. Tato řízená oxidace působí na normální buňky tak, že stimuluje uvolňování antioxidačních enzymů (Glutáza, Kataláza a Dismutása) takže je dosaženo lepší ochrany buněk a odplavení volných radikálů. Abnormální buňky (baktérie, houby, protozoi) neobsahují antioxidační enzymy a proto jsou citlivé na oxidaci a zničení.

 

 

Detoxifikační účinek


Peroxid vodíku (zbavený ozónu) oxiduje biologické odpadní produkty a toxiny na inertní látky, které se snadno vylučují kůží, játry a ledvinami.

 

 

Zlepšení krevního oběhu

Ozón redukuje shlukování červených krvinek a obnovuje jejich pružnost a schopnost nést kyslík. Zvyšuje se tlak kyslíku v artériích a snižuje se viskozita, což vede k lepšímu okysličení tkání. Dále ozón okysličuje krevní destičky a umožňuje odstraňování produktů rozpadu.

               

Immunostimulace and Immunomodulace

Jsou ovlivněny účinkem na interleukiny a interferony, stejně jako stimulací fagocytózy.

 

Stimulace kyslíkového metabolismu

Ozón zvyšuje rychlost glykolýzy červených krvinek, což vede ke stimulaci 2,3-disfosforlycerátu (2,3-DPG) a tím většímu uvolňování kyslíku do tkání. Dále ozón aktivuje krebsův cyklus zlepšením oxidativní karboxylace pyruvátu vedoucí ke stimulaci produkce adenosin tri-fosfátu (ATP) a tím zvýšení energie na buněčné úrovni. Dle Kunzmanna zvýší ošetření celého těla v ozónové komoře po dobu 30 minut parciální tlak v periferním oběhovém systému o 25%.

Kyselina uhličitá

 

Když se CO2 rozpustí v H2O vznikne kyselina uhličitá “H2CO3”

Tato má dva hlavní účinky:

Vasodilatace kožních a tělových cév vede ke stimulaci oběhu, snížení periferního vaskulárního odporu a zátěže na srdce,
CNS sedativní účinek uvolňuje duševní a fyzický stress.

 

 

 

 

Ultrafialové záření

 

Když se rozkládá nestabilní kyslíková sloučenina O3, uvolňuje se ultrafialové záření. Toto záření působí na epidermis a na hlubší vrstvy kůže, kde vedle své schopnosti zabíjet bakterie, přispívá k produkci ochranných látek, hormonů a vitamínů.

 

Horko / Vlhko

 

Bylo zjištěno, že teplo a vlhkost ozonové parní lázně zvyšuje teplotu jádra v průměru o 2°C díky zastavení výdeje tepla (hypertermie). Toto způsobuje pocení s vylučování organických kyselin a odpadních produktů metabolismu, např. zvýšená sekrece odpadních produktů. Dále k tomuto vnějšímu účinku zvyšuje pocení metabolismus funkční stimulací všech orgánů. To vede k trvalému uvolnění svalů.

 

Fotodynamická terapie a aromaterapie


The treatment increases the vitality of body organs and improves immunity.
Ošetření zvyšuje vitalitu tělesných orgánů a zlepšuje imunitu.

 

Inhalace kyslíku


Zvyšuje okysličení těla, což vede k lepším duševním a fyzickým výkonům.

 

 

Ozónová terapie v parním boxu HOCATT

 

Jedná se o jednu z nejefektivnějších regeneračně relaxačních procedur, které jsou v součastnosti v naší republice k dispozici. Vlhké teplo je pro kůži přátelštější než suché, změkčuje pokožku tím, že otevírá póry ke stimulování pocení a tím odstraňuje toxiny z těla. Otevřenými póry pak do pokožky, kapilár a žil vniká v doporučených koncentracích ozón. Transdermální cestou tak pomáhá posilovat obranný systém organismu a hladinu kyslíku buněk, tkání a orgánů člověku vlastních, což napomáhá zvyšovat zdraví a celkovou pohodu.

Regeneračně relaxační terapie ozonem výrazně pozitivně ovlivňuje stav našeho organismu zejména v těchto oblastech:

 • Prevence srdečních onemocnění
 • Obezita či hubnutí
 • Zánět kloubů/ artróza
 • Fyzioterapie
 • Rehabilitace
 • Svalové zotavení
 • Podpůrný prostředek při prevenci rakoviny
 • Zvýšení sexuálního apetitu
 • Stabilizace glykemických hodnot
 • Péče o zdraví a krásu
 • Ochrana pokožky a prostředek proti stárnutí
 • Prevence různých chorob
 • Dermatologie a detoxikace

 

 

Яндекс.Метрика